Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιου του Σ.Ο. Σουφλίου

 

Πρόεδρος:

Κούρτης Χρήστος

Αντιπρόεδρος:

 

Γεν. Γραμματέας:

 

Ταμίας:

 

Έφορος:

Καδόγλου Στέφανος

Μέλος:

 

Μέλος: