Αθλητές

Ο σύλλογος μετά την επαναδραστηριοποίησή του κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των παίχτες που προϋπήρχαν και  σε συνδυασμό με μια αξιόλογη προσπάθεια αναζήτησης νέο ταλέντων που φαίνεται να έχει επιτυχία κατάφερε να έχει ένα αξιόλογο σύνολο.

 

Ελληνικά Έλο 2009 - Α΄ Εξαμήνου